W odnośniku poniżej znajduje się grafik zajęć na rok szkolny 2020/2021 rok.
W związku z reżimem sanitarnym i koniecznością dostosowywania się na bieżąco do wytycznych terminy i godziny zajęć mogą ulec zmianie.

Grafik zajęć (25.01.2021)