luty.jpg

AKCJA ZIMA 2023
Półkolonie zimowe oraz warsztaty dla uczestników stałych i formy otwarte
30.01-10.02.2023
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z odrębnym planem dostępnym na stronie
mdk2.pl

 IX Wojewódzki Konkurs Literacki Wiersz Miesiąca
Dla uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych na utwór poetycki o dowolnej tematyce.
Zgłoszenia: do 20 dnia każdego miesiąca za pośrednictwem formularza
on-line dostępnego na stronie mdk2.pl

 IX Wojewódzki Konkurs Literacki MANUFAKTURA SŁOWA
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych na zestaw poetycki (1-3 wierszy) lub
krótką formę prozatorską (do 4000 znaków) na dowolny temat.
Zgłoszenia do 31.03.2023.
Szczegóły na stronie internetowej mdk2.pl

 XXXVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych
Zgłoszenia uczestników po szkolnych eliminacjach:
klasy I-III do 27.01.2023,
klasy IV-VI do 24.02.2023,
klasy VII, VIII do 24.02.2023
Szczegóły na stronie internetowej mdk2.pl

 III Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego QUILLING NATURALNIE
Dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych na prace inspirowaną hasłem
przewodnim wykonaną w technice quillingu.
Zgłoszenia do 31.03.2023.
Szczegóły na stronie internetowej mdk2.pl

 

1.jpg

12