REGULAMIN KONKURSU NA ROK SZKOLNY 2022/2023 POJAWI SIĘ WKRÓTCE NA STRONIE MDK NR 2