Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Katarzyna Janka
Zastępca: Anna Idzikowska
Skarbnik: Michał Góralczyk
Sekretarz: Alicja Mielcarzewicz-Cabanek
Komisja Rewizyjna: Romana Dziurkiewicz, Alicja Mielcarzewicz-Cabanek
Członkowie: Ewa Wojtal, Paulina Runowska-Kubczak, Agnieszka Foltanova

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców (w formacie dla czytników pdf)

Procedura rozliczeń – załącznik do Regulaminu Rady Rodziców

Procedura rozliczeń – załącznik do Regulaminu Rady Rodziców (w formacie dla czytników pdf)

Załącznik nr 1 o przyznanie zaliczki na sfinansowanie zakupów z dobrowolnych składek na rzecz Rady Rodziców (pdf)


DAROWIZNY NA RZECZ RADY RODZICÓW – skrót informacji z Regulaminu Rady Rodziców

- Darowizny są dobrowolną wpłatą dokonywaną zgodnie z założeniami Regulaminu Rady Rodziców.
- Wpłacone darowizny wydatkowane są m.in. na cele statutowe placówki oraz na materiały, z których korzystają uczestnicy zajęć (materiały plastyczne, stroje, pomoce do zajęć).
- O wysokości darowizny informuje nauczyciel prowadzący, zgodnie z przyjętą uchwałą rady Rodziców, zatwierdzającą kwoty darowizn na dany rok szkolny.

Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w celu wspierana działalności statutowej MDK w oparciu o ogólne obowiązujące zasady w jednostkach budżetowych.
Fundusze Rady powstają z dobrowolnych wpłat rodziców, innych osób fizycznych i prawnych, dochodów z imprez organizowanych przez Radę oraz innych źródeł.
Zbieraniem funduszy, w tym z dobrowolnych miesięcznych wpłat rodziców, opiekunów, pełnoletnich uczestników zajęć w MDK nr 2 przeznaczonych na dofinansowanie działalności MDK nr 2, pracowni, organizacji imprez, zajmuje się skarbnik Rady Rodziców oraz umocowany przez przewodniczącego Rady Rodziców: przedstawiciel Rady Rodziców, pracownik, nauczyciel MDK nr 2.
Sugerowaną, dobrowolną miesięczną wysokość wpłat rodziców, opiekunów oraz pełnoletnich uczestników zajęć - za zajęcia w okresie od 1 września do 30 czerwca, ustala w formie uchwały Rada Rodziców w terminie do dnia 15 września każdego roku.
Kwota wpłat, o których mowa w ust. 4 przeznaczona jest – zgodnie z sugestią wskazaną w uchwale na: cele statutowe MDK nr 2, ponadstandardowe wyposażenie placówki, ponadstandardowe środki dydaktyczne, wycieczki, nagrody dla uczestników, imprezy organizowane przez placówkę oraz na finansowanie działań organizacyjnych podnoszących standard zajęć uczestników, pracowni stałych, okresowych i okazjonalnych, w tym uczestników imprez w MDK nr 2.