W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że w MDK nr 2 są przestrzegane wytyczne (MEN i GIS) i obowiązuje procedura (link). Jednocześnie informujemy, że zajęcia dla grup przedszkolnych i szkolnych mogą się odbyć pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora MDK nr 2, dyrektora przedszkola oraz zgód rodziców/opiekunów prawnych poszczególnych dzieci.

Zapraszamy na cykl zajęć, skierowany do grup przedszkolnych:

  • zajęcia obejmują wybrane dziedziny spośród działań: teatralnych, plastycznych, tanecznych i śpiewu,
  • zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - specjalistów z danych dziedzin,
  • zajęcia są całoroczne, odbywają się raz w tygodniu,
  • oferta skierowana do grup przedszkolnych.

Zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2

ul. Za Cytadela 121, www.mdk2.pl, tel. 61 8201112.