Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 jest placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego. Organem prowadzącym jest Miasto Poznań, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

MDK realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne określone w ustawie Prawo oświatowe. Ofertę zajęć kierujemy do dzieci i młodzieży objętych prawem oświatowym, rekrutacja do grup stałych odbywa się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Obowiązują zasady postępowania rekrutacyjnego Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 dostępne także na naszej stronie www.mdk2.pl

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu działa w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, ze zm.) zwane dalej „Prawo oświatowe” oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872, ze zm.).W Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne.

Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 jest Pani Hanna Konieczna.

W MDK-u działają cztery pracownie oferujące szereg zajęć stałych:

 • Pracownia Edukacji Teatralnej, Literackiej i Językowej
 • Pracownia Działań Plastycznych i Techniki
 • Pracownia Tańca i Umuzykalnienia
 • Pracownia Rozwoju Osobistego

W MDK nr 2 odbywają się warsztaty i wydarzenia okazjonalne: koncerty, wernisaże, wystawy, spotkania z pisarzami, artystyczne warsztaty twórcze dla rodzin, warsztaty dla grup, półkolonie i wiele innych.
Organizujemy konkursy o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim:

 • WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI (dla uczniów szkół podstawowych)
 • WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI „Manufaktura Słowa”(dla uczniów szkół ponadpodstawowych);
 • WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI „Wiersz miesiąca”;
 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH;
 • WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI AUTORSKIEJ;
 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Powidoki”

Możesz skontaktować się z MDK nr 2 poprzez sposoby kontaktu podane poniżej, aby ustalić odpowiedni dla Ciebie sposób skorzystania z naszej oferty. Jeśli chcesz się z nami skontaktować możesz:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:
  Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
  ul. Za Cytadelą 121
  61-663 Poznań
 • możesz wysłać e-mail na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • możesz zatelefonować sam lub przy pomocy innej osoby:
  tel. 61 820-11-12
 • możesz przyjść do placówki:
  W roku szkolnym od poniedziałku do soboty w godzinach pracy placówki (aktualny grafik zajęć jest dostępny na stronie internetowej).
  Podczas wakacji, ferii i okresu świątecznego pracujemy według odrębnego harmonogramu dostępnego na stronie internetowej.

  Godziny otwarcia MDK2 w miesiącu sierpniu 2022:
  poniedziałek - piątek 08:00-16:00
  sobota - nieczynne

  Godziny pracy sekretariatu w ciągu roku szkolnego:
  PONIEDZIAŁEK 8:00 – 16:00
  WTOREK 9:00 – 17:00
  ŚRODA 9:00 – 18:00
  CZWARTEK 8:00 – 16:00
  PIĄTEK 8:00 – 16:00
  Po zamknięciu sekretariatu możesz zostawić dokumenty, pytania w portierni.
  W związku z reżimem sanitarnym zachęcamy do kontaktu zdalnego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków MDK. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Zapraszamy !