Nauczyciel: AGNIESZKA GRYGIEL

telefon kontaktowy: Agnieszka Grygiel 601 927 494

Łączymy teatr, ruch i muzykę i dodajemy do tego plastykę!
Rozwijamy twórczą, odważną postawę wobec codziennych wyzwań oraz uczymy
się współpracy.

Zapraszamy dzieci 5-7 letnie