W VI Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Autorskiej, który odbył się 22
marca 2024 roku,
Grand Prix przeglądu za delikatność i wrażliwość w
warstwie tekstowej oraz  odwagę śpiewania o miłości w sposób prosty i
jasny jurorzy przyznali Marcie Kucharskiej z Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie.
Przyznano również wyróżnienie dla Kacpra Pomiana za szczerość w warstwie tekstowej i stworzenie
piosenki-pocztówki.