Zapraszamy do udziału w rekrutacji na nasze zajęcia stałe.
W tym roku rekrutacja przebiega w dwóch etapach:
ETAP I - deklaracje kontynuacji zajęć dla stałych uczestników z roku szkolnego 2022/2023
ETAP II - rekrutacja otwarta dla wszystkich zainteresowanych na dostępne formy zajęć oraz nowe zajęcia w grafiku

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami rekrutacji do MDK nr 2.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty w roku szkolnym 2023/2024

Formularz on-line dotyczący deklaracji kontynuacji zajęć dla uczestników form z roku szkolnego 2022/2023 - dostępny od 19 czerwca, g. 9:00 do 7 lipca, g. 17:00.

OFERTA ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W RAMACH OTWARTEJ REKRUTACJI NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

Formularz rekrutacji otwartej - dostępny od 14 lipca, g. 9:00 do 4 sierpnia, g. 17:00  - link.

Oświadczenie dodatkowe dotyczące kryteriów:
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku spełnianiu przez kandydata dodatkowych kryteriów określonych w Zasadach rekrutacji, wymagane jest dostarczenie oświadczenia wraz z ewentualnymi załącznikami do sekretariatu placówki (osobiście lub pocztą tradycyjną) do 4.08.2023 g. 17:00.