Szanowni Rodzice.
Serdecznie zapraszamy na Akcję Lato 2021 do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.
Akcja Lato 2021 „Nie ma nudy!” będzie miała formę warsztatów. Nie odbędą się tradycyjne półkolonie.

Plakat informacyjny Akcja Lato 2021 - link

OFERTA

1Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla uczniów klas I –IV od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 – trwają 4 godziny zegarowe.

TURNUS I        28.06 - 2.07 (brak miejsc)
TURNUS II       5.07 - 9.07 (brak miejsc)
TURNUS III      19.07 - 23.07 (brak miejsc)
TURNUS IV      2.08 - 6.08
TURNUS V       23.08 - 27.08

Darowizna za jeden tydzień zajęć (turnus) w godzinach 9:00-13:00 wynosi 125 złotych i jest przeznaczona na transport, wstępy i warsztaty zewnętrzne.

Warunkiem uczestniczenia w Warsztatach edukacyjno-rekreacyjnych jest zgłoszenie dziecka na konkretny turnus poprzez FORMULARZ online oraz dostarczenie wymaganych dokumentów i wpłata darowizny.

Formularz zgłoszeniowy na Akcję Lato 2021 - link

Można zapisać dziecko na maksymalnie 2 turnusy. Atrakcje w turnusach powtarzają się. Po wypełnieniu formularza, w ciągu 3 dni roboczych organizator potwierdza telefonicznie i mailowo przyjęcie dziecka na dany turnus. W terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia, rodzic składa w sekretariacie placówki wymagane dokumenty (DLA KAŻDEGO TURNUSU ODDZIELNA KARTA UCZESTNIKA) oraz wpłaca darowiznę (gotówka w sekretariacie placówki).

Wymagane dokumenty na warsztaty edukacyjno-rekreacyjne od 9.00 do 13.00:

OŚWIADCZENIA Covid-19

KARTY UCZESTNIKA oraz oświadczenie RODO

Darowizna:

125 złotych

Niedostarczenie wymaganych dokumentów i darowizny w ciągu trzech dni jest równoznacznie z usunięciem dziecka z listy uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z

A. "Ważnymi informacjami".

B. INFORMACJE DLA RODZICÓW O czym warto pamiętać na Warsztatach edukacyjno-rekreacyjnych?

C. REGULAMIN Akcji Lato 2021 W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W POZNANIU

 

22. Warsztaty artystyczne prowadzone przez nauczycieli MDK nr 2 zgodnie z kwalifikacjami w godzinach między 13:00 a 16:00. Zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych oraz zamknięte w ramach grup działających w roku szkolnym. Jeśli w zajęciach uczestniczą stali uczestnicy z roku szkolnego 2020/2021, nie są wymagane  dokumenty. Nauczyciel przekazuje listę zapisanych na Warsztaty artystyczne do sekretariatu przed warsztatami. Dokumenty obowiązujące nowych uczestników należy pobrać ze strony, wypełnić i dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć do sekretariatu. Niewypełnienie dokumentów uniemożliwi udział z w Warsztatach.

UWAGA! Warsztaty rozpoczynają się i kończą w godzinach określonych przez nauczyciela prowadzącego, nie trwają w każdym wypadku od 13:00 do 16:00! Wszystkie szczegóły znajdują się harmonogramie, przy konkretnych zajęciach. Darowiznę na materiały plastyczne przekazujemy nauczycielowi w dniu warsztatów.

Na warsztaty artystyczne zapisy u nauczyciela prowadzącego. Adresy e-mail podane są w harmonogramie. Nauczyciel potwierdza mailowo zapisanie uczestnika.

Sekretariat nie przyjmuje zgłoszeń na Warsztaty artystyczne.

Harmonogram warsztatów artystycznych (aktualizacja 23.06.2021) - link

REGULAMIN Akcji Lato 2021 W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W POZNANIU

Wymagane dokumenty na warsztaty artystyczne po godz. 13.00:

OŚWIADCZENIA Covid-19

KARTY UCZESTNIKA oraz oświadczenie RODO

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

Zapisy tylko dla stałych uczestników: od 7 czerwca 2021 od godziny 9.00

Zapisy dla wszystkich uczestników (nie tylko stałych) od 14 czerwca 2021 od godziny 9.00

 (W wypadku braku wolnych miejsc dodatkowa rekrutacja 14 czerwca na zajęcia w godzinach 9:00-13:00 nie odbędzie się)

1. Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne obowiązuje terminowe dostarczenie podpisanego OŚWIADCZENIA dotyczącego COVID-19 oraz KARTY UCZESTNIKA z oświadczeniami RODO oraz wpłata darowizny.

2. Warsztaty artystyczne obowiązuje terminowe dostarczenie podpisanego OŚWIADCZENIA dotyczącego COVID-19 oraz KARTY UCZESTNIKA z oświadczeniami RODO i wpłata darowizny. W wypadku stałych uczestników (rok szkolny2020/2021) dokumentacja nie obowiązuje.

3. Do budynku mogą wejść tylko osoby zapisane na listę i posiadające wymagane dokumenty  z podpisem rodziców (uczestnicy pełnoletni podpisują dokumentację samodzielnie).

4. Przez okres wakacji obowiązuje dostępna na stronie internetowej PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY nr 2 W POZNANIU W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 oraz REGULAMIN AKCJI LATO 2021. Uczestnicy mają obowiązek znać oba zapisy.

5. W związku z sytuacją epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu oraz zmiany zaplanowanych atrakcji, w tym odwołania wyjazdów edukacyjno-rekreacyjnych.

6. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z udziałem dziecka w zajęciach. Formularz stanowi zgłoszenie.

7. Darowizny przyjmowane są wyłącznie w gotówce. Wpłacający otrzyma potwierdzenie wpłaty. Nie wystawiamy faktur. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o udziale w Warsztatach.

8. Można zapisać dziecko maksymalnie na 2 turnusy, w wypadku udziału w dwóch turnusach dokumentację wypełniamy na każdy turnus.

9. Atrakcje we wszystkich turnusach powtarzają się.

10. Maksymalna liczba uczestników na warsztatach edukacyjno-rekreacyjnych (9:00-13:00) to 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

11. Liczba uczestników poszczególnych warsztatów artystycznych jest ustalana przez nauczyciela w zależności od wielkości sali, w której odbywa się warsztat. Decyduje kolejność zgłoszeń.