Zamieszczamy plan turnusów Akcji Lato 2017 "Lato w kropki":

I TURNUS

II TURNUS

III TURNUS

IV TURNUS

W okresie wakacji letnich Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121 organizuje dla dzieci 6-12 letnich półkolonie pod hasłem:

„Lato w kropki”

Informujemy, że z dniem 24.05.2017 r. zmianie uległ pkt 21. części II Regulamin Uczestnictwa w Zasadach Uczestnictwa w Akcji Lato 2017 w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu.
Wcześniejsze brzmienie punktu:
21. W sytuacji choroby uczestnika półkolonii, w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów wypoczynku rodzic lub opiekun zobligowany jest do powiadomienia organizatora, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie uczestnictwa w półkolonii. W przeciwnym wypadku zastosowanie będzie miał pkt. 22.
Obecne brzmienie:
21. a) W sytuacji udokumentowanego zdarzenia losowego, które całkowicie uniemożliwi uczestnikowi udział w półkoloniach (np. choroby), w celu uzyskania zwrotu kosztów wypoczynku rodzic lub opiekun zobligowany jest do powiadomienia organizatora, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie uczestnictwa w półkolonii.
21. b) Pełny zwrot kosztów następuje w przypadku, gdy możliwe jest uzupełnienie listy uczestników
z listy rezerwowych i tym samym pokrycie wartości zwrotu. W przypadku, gdy nie będzie zastępstwa na miejsce osoby rezygnującej z turnusu, nastąpi zwrot 70% kosztów poniesionych przez uczestnika.

Szanowni Rodzice,
W tym roku wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy poinformować, iż chcemy dać pierwszeństwo udziału w półkoloniach podczas organizowanej przez nas Akcji Lato 2017 naszym stałym uczestnikom kół i pracowni.

W Portierni znajdują się wykazy, na które można wpisywać dzieci (tylko i wyłącznie naszych obecnych uczestników!) w wieku 6-12 lat, które chcą brać udział w półkoloniach. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Na jeden turnus dla naszych uczestników przeznaczamy 20 miejsc. Można zapisać dziecko maksymalnie na dwa turnusy. Koszt turnusu wynosi 160 zł.
Terminy turnusów: I 26-30.06.17; II 03-07.07.2017; III 10-14.07.2017; IV 31.07-04.08.2017
Lista będzie wyłożona do 2 czerwca br. Nie przyjmujemy zapisów telefonicznych. Po tym terminie będzie można zapisać dziecko już tylko w ustalonym dniu zapisu tzn. 7 czerwca w godz. od 15.00 -18.00 bez pierwszeństwa naszych uczestników, czyli kto pierwszy ten lepszy, do wyczerpania limitu miejsc.
Z portierni można pobrać obowiązujące druki – Kartę uczestnictwa i Zasady wraz z regulaminem, które czytelnie wypełnione należy złożyć w sekretariacie lub portierni do 2 czerwca br. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie oznaczało rezygnację z zapisu.

Do pobrania:

karta kwalifikacyjna (w formacie doc)

zasady uczestnictwa (w formacie doc)

Więcej szczegółów dotyczących półkolonii podamy do końca maja br. na naszej stronie internetowej www.mdk2.pl