• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

1. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczestnicy!
W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy:
Nie ma żadnych nowych wytycznych dla placówek, dlatego zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 odbywają się stacjonarnie zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie internetowej. O ewentualnych zmianach trybu nauczania dla poszczególnych grup Rodzice i Uczestnicy będą informowani indywidualnie.

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek poinformowania dyrektora placówki i nauczyciela o wszelkich
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w swoim najbliższym otoczeniu.
Uczestnicy biorą udział w zajęciach, o ile w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli kontaktu z osobą zakażoną
wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie,
nie przejawia widocznych oznak choroby.

Organizacja pracy placówki uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020.
Obowiązuje procedura organizacji i funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w okresie pandemii opublikowana 1 września 2020.

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY nr 2 W POZNANIU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN – Powrót do szkoły 2020 (stan na dzień 2.10.2020)

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu przypomina zasady dotyczące organizacji pracy placówki w wypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 obowiązujące od 15.10.2020. Przejdź do dokumentu

Dla naszego wspólnego dobra prosimy o przestrzeganie wytycznych w celu przeciwdziałania COVID-19, czyli:
- częste mycie i dezynfekcję rąk,
- zachowanie dystansu społecznego,
- przebywanie na terenie placówki z zasłoniętymi ustami i nosem,
- nieprzychodzenie do placówki z objawami choroby zakaźnej.

ZAŁÓŻ MASECZKĘ, ALE NIE PRZESTAWAJ SIĘ ŚMIAĆ!

2. Dokumenty niezbędne do wypełnienia PRZED pierwszymi zajęciami. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu lub do nauczyciela PRZED rozpoczęciem zajęć:

- Karta zgłoszenia uczestnika zajęć stałych w MDK nr 2 w Poznaniu

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych zgodnie wytycznych w sprawie przeciwdziałania COVID-19

- Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka

- Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych, informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dokumenty oraz zgłoszenie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 dostępne na naszych stronach: Wydarzenia/ Rekrutacja 2020/2021

"– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. – Co wtedy?
– Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika."

A.Milne, Kubuś Puchatek

Jury VI Wojewódzkiego Konkursu Literackiego MANUFAKTURA SŁOWA w kwietniu 2020 roku oceniło utwory w karegorii proza (12 uczestników) i poezja (13 uczestników), łącznie 46 utworów i ustalio następujący werdykt:

 

Niektórzy osłodzili sobie czas przepyszną szarlotką, może chcecie skorzystać z przepisu i upiec ciasto dla całej rodziny? Szarlotkę upiekł Tadziu z mamą. Polecamy!

Jak przepięknie udekorowany dom!

Prace wykonali: Zosia, Basia i Tomek z pomocą mamy.

Dziękujemy za niezwykłe zdjęcia!

 

 

                                     

                                                        
Chichotów, podskoków, szalonych pomysłów, zabaw, wyobraźni, lodów, słodyczy i mnóstwa radości i żeby nigdy nie było Wam nudno!

A przede wszystkim szybkiego powrotu na nasze zajęcia!
Bardzo za Wami tęsknimy!

  
#mdk2

Harmonogram zajęć odbywających się w czerwcu jest dostępny u nauczycieli prowadzących zajęcia. Listę uczestników utworzyli poszczególni nauczyciele, kontaktując się z rodzicami.
Uczestnik, który chce dołączyć do grupy powinien zgłosić się do nauczyciela prowadzącego.

Nauczyciel poda terminy zajęć, ponieważ mogą się one różnić od zapisanych w grafiku sprzed izolacji.

Adresy lub telefony nauczycieli można znaleźć na naszej stronie www.mdk2.pl

Rodzice uczestnika muszą wypełnić oświadczenie, które otrzymają mejlem od nauczyciela. Uczestnik pełnoletni wypełnia oświadczenie samodzielnie (oświadczenie można też pobrać ze strony www.mdk2.pl/ zakładka Zajęcia Stacjonarne – czerwiec).

Uczestnik niezgłoszony u nauczyciela i bez oświadczenia nie może wziąć udziału w zajęciach.

Zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku 2020/2021 zgłoszenie uczestnika na zajęcia stałe odbywa się za pośrednictwem internetu.

Prosimy o wypełnienie ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNEGO online (zgłoszenie będzie dostępne od 15.06). Zgłoszenie będzie zawierać podstawowe dane pozwalające zapisać dziecko na listę i skontaktować się z Państwem w razie potrzeby. By wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić osobne zgłoszenie na każde zajęcia. Liczba wolnych miejsc jest uzależniona od liczby deklaracji potwierdzających kontynuację uczestnictwa w danych zajęciach.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone po złożeniu zgłoszenia online oraz wypełnieniu dokumentacji przez rodzica/opiekuna prawnego lub kandydata pełnoletniego.

Wzór obowiązującej dokumentacji określa załącznik w Zasadach prowadzenia postępowania  rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 na rok szkolny 2020/2021.  

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki lub przesłać pocztą na adres placówki.

Wypełnienie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do stałej grupy. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, która weźmie pod uwagę wszystkie kryteria wynikające z procedury rekrutacyjnej.

Harmonogram rekrutacji  w roku szkolnym 2020/2021

1.         W terminie od 15.06 do 25.08.2020r. do godz. 16:00 nastąpi wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do MDK nr 2 wraz z załącznikami.

2.         W dniach 26-28.08.2020r. odbędą się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

3.         W dniu 31.08.2020r. o godz. 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

4.         Od 01.09.2020r. rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca.

 

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura