Wystawaprac uczestniczek Koła Plastycznego "Sprot-Art"