• Kontrast:
 • A
 • B
 • C

Projekt terapeutyczny

Młodzieżowy Dom Kultury nr2 w Poznaniu
Pracownia Rozwoju Osobistego
Koło Logopedyczne

zaprasza do udziału w
konkursie logopedyczno – recytatorskim
prezentacja twórczości Małgorzaty Strzałkowskiej
„ łamańce językowe"

Prowadzące:

Jolanta Rychlewska
Monika Korpik

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs logopedyczno - recytatorski „ łamańce językowe".
 2. Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury nr2 w Poznaniu, Koło Logopedyczne pod patronatem Polskiego Związku Logopedów z okazji Europejskiego Dnia Logopedy (6.III).
 3. Naczelnym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o terapii logopedycznej oraz troska o poprawność językową wśród dzieci.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci klas IV- VI szkół podstawowych (głównym odbiorcą są szkoły podstawowe zlokalizowane w sąsiedztwie MDK2).
 5. Konkurs będzie rozstrzygany w 3 kategoriach wiekowych – klasa IV, V, VI.
 6. Zadanie:
  Dzieci poprawnie recytują dowolny wierszyk „ logopedyczny" autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej.
 7. Każde zgłoszenie powinno zawierać metryczkę z dokładnymi danymi uczestnika i szkoły - przykładowe zgłoszenie.
 8. Do każdego zgłoszenia musi być dołączona zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – przykładowa zgoda.
 9. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 2 uczestników z każdej kategorii wiekowej.
 10. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście mailowo lub pocztą na adres organizatora:
  Młodzieżowy Dom Kultury nr2 w Poznaniu
  ul. Za Cytadelą 121
  61- 663 Poznań
  tel. 61 820 11 12
 11. Nagrodzone zostaną 3 osoby - po jednej z każdej kategorii wiekowej. Przewiduje się również przyznanie wyróżnień.
 12. Wyłonienie zwycięzców i zakończenie konkursu nastąpi w kwietniu 2013.
 13. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo, po przesłuchaniu wszystkich zgłoszonych w MDK 2. Uroczysty finał konkursu będzie miał miejsce w MDK 2 w Poznaniu w kwietniu 2013 roku.
 14. Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 luty 2013 - decyduje data wpłynięcia do organizatora.
 15. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
 16. Przewiduje się ich upublicznienie zdjęć z konkursu w postaci drukowanej lub cyfrowej.

Monika Korpik
Jolanta Rychlewska

tel. 502 91 91 44

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura  logo Woda na Młyn