• Kontrast:
 • A
 • B
 • C

Projekt terapeutyczny

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu
Pracownia Rozwoju Osobistego
Koło Logopedyczne
zaprasza do udziału w
konkursie logopedyczno – plastycznym
„pięknie mówię i rysuję"
w oparciu o twórczość Małgorzaty Strzałkowskiej

Prowadzące:
Jolanta Rychlewska
Monika Korpik

Miejsce:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs logopedyczno – plastyczny w oparciu o twórczość Małgorzaty Strzałkowskiej „pięknie mówię i rysuję".
 2. Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu, Koło Logopedyczne pod patronatem Polskiego Związku Logopedów z okazji Europejskiego Dnia Logopedy (6.III).
 3. Naczelnym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o terapii logopedycznej oraz troska o poprawność językową wśród dzieci.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci klas I-III szkół podstawowych (głównym odbiorcą są szkoły podstawowe zlokalizowane w sąsiedztwie MDK2).
 5. Konkurs będzie rozstrzygany w 3 kategoriach wiekowych – klasa I, II, III.
 6. Zadanie:
  Dzieci ilustrują dowolny wierszyk „ logopedyczny" autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej, który powinien być dołączony do pracy. Prace wykonane mogą być dowolną techniką płaską w formacie A4.
 7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę (tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, wiek, adres i MAIL placówki lub opiekuna) i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna dziecka - przykładowa metryczka. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – przykładowa zgoda.
 8. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej.
 9. Prace należy dostarczyć na adres organizatora:
  Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu
  ul. Za Cytadelą 121
  61-663 Poznań
  tel. 61 820 11 12
 10. Nagrodzone zostaną 3 prace - po jednej z każdej kategorii wiekowej. Przewiduje się również przyznanie wyróżnień.
 11. Wyłonienie zwycięzców i zakończenie konkursu nastąpi w kwietniu 2013.
 12. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo. Laureaci zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników i rozdanie nagród do MDK 2.
 13. Termin nadsyłania prac: 23 luty 2013 r. - decyduje data wpłynięcia pracy do organizatora.
 14. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
 15. Przesłane prace nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność organizatora.
 16. Przewiduje się ich upublicznienie w postaci oryginalnej, drukowanej lub cyfrowej.

Monika Korpik
Jolanta Rychlewska

502 91 91 44

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura  logo Woda na Młyn