• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Nauczyciel: JOLANTA RYCHLEWSKA

Kontakt z prowadzącą:  61 8201112 (w godzinach pracy nauczyciela)
Grupa wiekowa:  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zajęcia prowadzone są grupowo. Doskonalimy w nich pracę motoryki aparatu artykulacyjnego, uczymy się prawidłowo oddychać. Stymulujemy procesy poznawcze, funkcje wzrokowo - słuchowo – ruchowe, wzbogacamy słownictwo. Poza tym podnosimy ogólne kompetencje językowe dotyczące pisania i czytania, które są niezbędne w dalszej edukacji i życiu społecznym. 

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura