Zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku 2020/2021 zgłoszenie uczestnika na zajęcia stałe odbywa się za pośrednictwem internetu.

Prosimy o wypełnienie ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNEGO online (zgłoszenie będzie dostępne od 15.06). Zgłoszenie będzie zawierać podstawowe dane pozwalające zapisać dziecko na listę i skontaktować się z Państwem w razie potrzeby. By wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić osobne zgłoszenie na każde zajęcia. Liczba wolnych miejsc jest uzależniona od liczby deklaracji potwierdzających kontynuację uczestnictwa w danych zajęciach.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone po złożeniu zgłoszenia online oraz wypełnieniu dokumentacji przez rodzica/opiekuna prawnego lub kandydata pełnoletniego.

Wzór obowiązującej dokumentacji określa załącznik w Zasadach prowadzenia postępowania  rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 na rok szkolny 2020/2021.  

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki lub przesłać pocztą na adres placówki.

Wypełnienie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do stałej grupy. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, która weźmie pod uwagę wszystkie kryteria wynikające z procedury rekrutacyjnej.

Harmonogram rekrutacji  w roku szkolnym 2020/2021

1.         W terminie od 15.06 do 25.08.2020r. do godz. 16:00 nastąpi wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do MDK nr 2 wraz z załącznikami.

2.         W dniach 26-28.08.2020r. odbędą się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

3.         W dniu 31.08.2020r. o godz. 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

4.         Od 01.09.2020r. rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca.