Szanowni Państwo.

Zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku 2021/2022 zgłoszenie uczestnika na zajęcia stałe odbywa się za pośrednictwem internetu.

Prosimy o wypełnienie ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNEGO online (zgłoszenie będzie dostępne od 28.06 od godziny 9.00). Zgłoszenie zawiera podstawowe dane pozwalające zapisać dziecko na listę lub kandydata pełnoletniego (młodzież ucząca objęta prawem oświatowym) i skontaktować się z Państwem w razie potrzeby.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone po złożeniu ZGŁOSZENIA online oraz wypełnieniu dokumentacji przez rodzica/opiekuna prawnego lub kandydata pełnoletniego Wzór obowiązującej dokumentacji określa załącznik w zasadach prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 na rok szkolny 2021/2022. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki lub przesłać pocztą na adres placówki.

Wypełnienie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do stałej grupy. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, która weźmie pod uwagę wszystkie kryteria wynikające z procedury rekrutacyjnej.

Dokumentacja dot. rekrutacji w MDK2:

1. Zgłoszenie rekrutacyjne online
2. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 na rok szkolny 2021/2022
3. Oferta zajęć stałych w roku szkolnym 2021/2022 (aktualizacja 30.06.2021r.)
4. Wniosek o przyjęcie do MDK nr 2
5. Oświadczenie o wielodzietności
6. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
7. Oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach

Harmonogram rekrutacji  w roku szkolnym 2021/2022

  1. W terminie od 28.06 od godziny 9.00 do 30.07.2021 do godz. 16:00 prosimy o wypełnienie zgłoszenia online tylko dla kontynuujących udział w formie zajęć, która jest także w ofercie w roku szkolnym 2021/2022.
  2. W terminie od 02.08. od godziny 9.00 do 20.08.2021 do godz. 16:00 prosimy o wypełnienie zgłoszenia online wszystkich zainteresowanych ofertą MDK nr 2 w roku szkolnym 2021/2022.
  3. Ostateczny termin dostarczenia wniosków o przyjęcie do MDK nr 2 wraz z załącznikami  (wersja papierowa) to 25.08.2021 do godz.16:00.
  4. W dniach 30-31.08.2021r. odbędą się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
  5. W dniu 1.09.2021r. o godzinie 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  6. Od 2.09.2021r. rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca u poszczególnych nauczycieli danej formy zajęć obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022.