POZNAŃSKI KONKURS MUZYCZNY INSTRUMENTALISTÓW – SOLISTÓW - Regulamin

(oprócz fletu prostego)

Konkurs odbędzie się 10 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali widowiskowej
MDK nr 2 w Poznaniu.

  1. CELE KONKURSU.
  1. Popularyzacja muzykowania wśród dzieci i młodzieży.
  2. Konfrontacja dorobku artystycznego i wyszukiwanie uzdolnionych uczniów.
  3. Wymiana doświadczeń nauczycieli prowadzących edukację muzyczną.