Koordynatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Rękodziała Artystycznego informują o zmianach terminarza względem regulaminu dostępnego na stronie:

Ogłoszenie listy uczestników nagrodoznych (bez informacji o zajmowanym miejscu) nastąpi do końca maja.

Finał, na który składać się będzie: ogłoszenie ostatecznego werdyktu z podziałem na miejsca, wręczenie dyplomów i nagród oraz warsztaty rękodzielnicze dla nagrodzonych uczestników planowany jest na 14.06.2024 godz. 12:00 w siedzibie MDK nr 2 w Poznaniu.

O przyznaniu nagrody koordynatorzy będą informować mailowo zainteresowanych. Lista nagrodzonych osób będzie również udostępniona na stronie placówki.