Karta kwalifikacyjna do wypełnienia została zamieszczona na stronie.

Serdecznie zapraszamy na półkolonie letnie w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami zapisów oraz Regulaminem półkolonii  oraz Ramowym programem.

TERMINY TURNUSÓW:

  1. I turnus: 26.06-30.06 (brak miejsc)
  2. II turnus: 03.07-07.07 (brak miejsc)
  3. III turnus: 10.07-14.07 (brak miejsc)
  4. IV turnus: 31.07-04.08 (brak miejsc)

INFORMACJE OGÓLNE:

W półkoloniach mogą brać udział uczniowie, którzy w roku szkolnym 2022/2023 ukończą klasę 1, 2 , 3 lub 4 szkoły podstawowej.

Zapewniamy opiekę w godzinach 8:00-16:00.

Koszt turnusu: 450 zł/dziecko.

Nie zapewniamy wyżywienia (poza drożdżówką i wodą butelkowaną).

Szczegóły dotyczące programu będą dostępne pod koniec maja. Planujemy warsztaty stacjonarne z naszymi nauczycielami oraz ciekawe wycieczki w Poznaniu i okolicach (w tym wyjazdy autokarem).

TERMINARZ I PROCEDURA:

1. Od 22.05.2023, g. 9:00 do 24.05.2023 g. 17:00 – zapisy on-line dla uczestników stałych form.

2. Od 25.05.2023, g. 9:00 do 29.05.2023 g. 17:00 lub do wyczerpania miejsc – zapisy on-line otwarte, dla wszystkich zainteresowanych.

3. Od 30.05.2023 pracownicy sekretariatu potwierdzają mailowo dostanie się na wybrany turnus.

4. Do 12.06 obowiązek uzupełnienia dokumentacji na turnus:
- uzupełnienie karty kwalifikacyjnej

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII LETNICH SKŁADANA W SEKRETARIACIE MDK NR 2

ANKIETA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO dotycząca zagadnień organizacyjnych, opiekuńczych i formalnych

- podpisanie dokumentów na każdej stronie,
- wniesienie opłaty za turnus i wydruk potwierdzenia przelewu,
- obowiązek dostarczenia dokumentacji do sekretariatu MDK: w dni robocze (poza 8-9.06) w godzinach 10:00-18:00 lub pocztą,
- dokumentację należy dostarczyć osobno na każdy turnus.

Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzania zmian w dokumentacji Akcji Lato (w tym Regulaminu półkolonii, Zasadach zapisu i Ramowym Programie) z powodów organizacyjnych i wynikających z losowych przypadków. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej organizatora.