Organizatorzy konkursu Przegląd piosenki informują o podjętej decyzji dotyczącej
terminarza konkursu.
Na przesyłanie zgłoszeń czekamy do 13.03.2022