Drodzy Rodzice i Uczestnicy!
Prezentujemy Wam plan zajęć na okres ferii zimowych:
 

 

Plan zajęć dostępny pod linkiem: PLAN ZAJĘĆ
Może on ulegać zmianom i korektom. O ewentualnych sprawach
organizacyjnych informują nauczyciele prowadzący.
 
Osoby, które chcą zapisać dziecko na zajęcia inne niż stała forma zajęć,
na które dziecko uczęszcza prosimy  wypełnienie KARTY WARSZTATU
(dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania) DO POBRANIA
Osoby spoza MDK, które chcą brać udział w zajęciach w okresie zimowym są
zobowiązane do uzupełnienie pełnej dokumentacji: wniosku o przyjęcie,
karty informacyjnej i klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych.
W ramach wycieczek i wyjść może być wymagana dodatkowa dokumentacja.
Koszty wejść i transportu w ramach wycieczek pokrywają rodzice
uczestnika,