Informujemy o aktualizacji regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego "Skarpetkostwory".

1. Zmianie ulega termin nadsyłania prac - przedłużono do 28.02.2021.

2. Zmianie ulega termin ogłoszenia werdyktu - przedłużono do 31.03.2021.

3. Rozszerzeniu ulega grupa adresatów konkursu - otwieramy kategorię dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, ale nie przyznamy w tej kategorii głównych nagród; uczestnicy zostaną równorzędnie wyróżnieni w ramach wystawy pokonkursowej.