„Niech się wszystko odnowi, odmieni…
O jesieni, jesieni, jesieni…”
Iłłakowiczówna Kazimiera