Drogi Rodzicu/Opiekunie!

Jeśli Twoje dziecko dostało się na nasze półkolonie letnie AKCJA LATO 2022 prosimy o pobranie, wypełnienie i wydrukowanie dokumentów, które należy podpisać na każdej zadrukowanej stronie i dostarczyć do sekretariatu MDK nr 2 w godzinach jego pracy lub drogą pocztową do 10.06.2022.


Wymagane dokumenty:
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Ankieta uzupełniająca rodzica/opiekuna

Powyższą dokumentację należy dostarczyć na każdy turnus osobno.


Ważne:
Prosimy pamiętać o uiszczeniu opłaty za turnus w wysokości 300 zł za tydzień do 13.06.2022
PKO BP nr konta: 19 1020 4027 0000 1802 1263 5886
tytuł przelewu: Akcja Lato 2022, TURNUS NR …(wskazać, za który turnus jest opłata), imię i nazwisko dziecka.
Brak uiszczenia opłaty skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii.