• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

1. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczestnicy!

Zgodnie z decyzją MEN od 1 września 2020 powracamy na zajęcia do budynku.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie internetowej.

Zamieszczamy aktualnie obowiązujące zasady w okresie pandemii:

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY nr 2 W POZNANIU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN – Powrót do szkoły 2020 (stan na dzień 25.09.2020)

Dla naszego wspólnego dobra prosimy o przestrzeganie wytycznych w celu przeciwdziałania COVID-19, czyli:

- częste mycie i dezynfekcję rąk,

- zachowanie dystansu społecznego,

- przebywanie na terenie placówki w maseczkach (maski zdejmujemy tylko w sali)

ZAŁÓŻ MASECZKĘ, ALE NIE PRZESTAWAJ SIĘ ŚMIAĆ!

2. Dokumenty niezbędne do wypełnienia PRZED pierwszymi zajęciami. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu lub do nauczyciela PRZED rozpoczęciem zajęć:

- Karta zgłoszenia uczestnika zajęć stałych w MDK nr 2 w Poznaniu

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych zgodnie wytycznych w sprawie przeciwdziałania COVID-19

- Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka

- Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych, informacje o przetwarzaniu danych osobowych

LETNIA AKADEMIA PISARZY i O!czytanie
W czerwcu i sierpniu odbyły się otwarte warsztaty kreatywnego pisania prozy i poezji kierowane do wszystkich młodych uczestników naszych tegorocznych konkursów, a także tych, którzy nie mieli wystarczająco dużo śmiałości w tym roku, a chcą doskonalić swoje pisarskie umiejętności.
Letnia odsłona cyklu O!Czytanie - spotkania gościem - poetą i wydawcą poezji panem Rafałem Czachorowskim.


Podczas warsztatów udało się zachęcić uczestników do twórczego pisania a także komentowania i korekty własnych utworów. Młodzi pisarze doskonalili warsztat, tworząc m.in.: haiku, lepiej, ekfrazę inspirowaną twórczością Olbińskiego, Witkacego i Beksińskiego. W ramach warsztatów spotkali się z poetą i wydawcą, poznali tajniki tworzenia poezji, bycia zawodowym poetą we współczesnym świecie oraz dowiedzieli się, czy łatwo jest wydać swój tomik i debiutować jako poeta. Odwiedził nas pan Rafał Czachorowski – poeta, prezes fundacji Duży Format związany z portalem PoeciPolscy.pl. Część warsztatów poświęcona była prozie, uczestnicy tworzyli szkic postaci oraz plan fabuły. Poznali różne rodzaje powieści oraz narracji. Powstało wiele obiecujących opowiadań i szkiców fabularnych.

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura