• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121 zaprasza dzieci i młodzież na półkolonie artystyczne pod hasłem Bliżej natury. Program obejmuje warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, wokalne, ogólnorozwojowe prowadzone przez nauczycieli MDK nr 2 oraz instruktorów zewnętrznych, a także wyjścia kulturalne, turystyczno-rekreacyjne, edukacyjne poza MDK. W trakcie półkolonii odbędą się: warsztaty integracyjne, spotkanie z policją, warsztaty kulinarne „Pociąg do zdrowia”, warsztaty ekologiczne z malowania wielorazowych toreb na drobiazgi a także: zwiedzanie Starego ZOO oraz warsztaty przyrodnicze na terenie Ogrodu Zoologicznego, warsztaty edukacyjne dla dzieci w skansenie w Wolsztynie, gospodarstwie w Mniszkach, w ogrodzie ekologicznym u Gładysiaków w Wirach oraz zajęcia w Jump Arenie i parku linowym.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 

TERMINY:
Turnus I 25.06.2018 - 29.06.2018
Turnus II 2.07.2018 – 6.07.2018
Turnus III 9.07.208 – 13.07.2018
Turnus IV 23.07.2018 – 27.07.2018
Turnus V 30.07.2018 – 3.08.2018
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Warsztaty odbywać się będą w blokach: ośmiogodzinny blok zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej , godz. 8:30- 15:30 (opieka nad dzieckiem od godz. 8:00 odbiory do godz. 16:00) Koncepcja zajęć we wszystkich turnusach jest stała, natomiast zmieniają się osoby prowadzące. Każdy uczestnik uczestniczy we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień. Atrakcje, wycieczki i warsztaty w poszczególnych turnusach mogą się powtarzać. Każdy uczestnik otrzymuje od organizatora upominek oraz dyplom. Wiek uczestników: uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej
CENA: Koszt turnusu wynosi 230 złotych.

Poniedziałek:
Zabawy integracyjne, spisanie kontraktu oraz spotkanie z policją.
Warsztaty artystyczne - teatralne, plastyczne, muzyczne, wokalne, ogólnorozwojowe prowadzone przez nauczycieli MDK nr 2.
Warsztat ekologiczny z malowania wielorazowych toreb na drobiazgi.
Wtorek:
Wycieczka – zwiedzanie Starego ZOO oraz warsztaty przyrodnicze na terenie Ogrodu Zoologicznego oraz park linowy
lub zajęcia w Jump Arenie.
Środa:
Wycieczka poza Poznań - Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie - warsztat „Tradycyjne zajęcia domowe”
lub Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach – warsztaty tematyczne wokół dawnych zajęć, rzemiosł i zawodów.
Czwartek:
Warsztaty edukacyjno-kulinarne „Pociąg do zdrowia”.
Z wizytą w lodziarni. Jak smakują lody? Jak się je robi? lub zwiedzanie siedziby Aquanetu – wycieczka edukacyjna.
Piątek:
Wycieczka do ogrodu ekologicznego Gładysiaków w Wirach.
Warsztat ekologiczno-przyrodniczy „Lato w ogrodzie”.

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura  logo Woda na Młyn