Drukuj

W okresie wakacji letnich Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą121 zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na zajęcia artystyczne, sportowe i turystyczne pod hasłem:

Podróże przez wieki

Celem naszej oferty jest:

 

Proponujemy udział w pięciu turnusach, zorganizowanych według jednego schematu, zmieniają się tylko osoby prowadzące. Każdy uczestnik uczestniczy we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.

TERMINY TURNUSÓW:
I Turnus: 6.07 - 10.07.2015r.
II Turnus: 13.07 - 17.07.2015r.
III Turnus: 20.07 - 24.07.2015r.
IV Turnus: 3.08 - 7.08.2015r.
V Turnus: 17.08 - 21.08.2015r.

Poniedziałek: dzień stacjonarny, zabawy integracyjne, spotkania z Policją oraz Strażą Miejską, warsztaty tematyczne
Wtorek: wycieczki autokarowe poza Poznań
Środa: dzień sportowy Niku – kręgielnia
Czwartek: wycieczki autokarowe poza Poznań
Piątek: warsztaty artystyczne, seanse filmowe, zabawy sportowe na miejscu.

Uczestnictwo w półkoloniach odbywa się w godzinach 8:30-15:30.

Liczba miejsc ograniczona – w turnusie - 24 dzieci. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy rezerwacji i zapisów telefonicznych.

Koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi 150 zł.

Organizator nie zapewnia wyżywienia, jedynie poczęstunek w formie: wody niegazowanej, owocu, batonika zbożowego itp.

ZAPISY NA PÓŁKOLONIE od 10 czerwca 2015r. w godz. 10:00 -16:00 w sekretariacie MDK nr 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Wyżej wymienione dokumenty prosimy pobrać ze strony internetowej www.mdk2.pl lub w portierni MDK.
Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty/przelewu.

Nieobecność w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Prosimy o wcześniejszą informację o uzasadnionej rezygnacji z turnusu. Za pojedyncze nieobecności w trakcie trwania turnusu organizator nie zwraca pieniędzy.

Szczegółowa informacja o programie półkolonii zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mdk2.pl w terminie późniejszym.
Ponadto w czasie wakacji letnich będziemy organizowali warsztaty. Informacje o formie, programie i terminach ukażą się w najbliższym czasie na stronie internetowej placówki.

Zapraszamy do udziału w twórczej przygodzie
ORGANIZATORZY