Drukuj

MAJÓWKA!

Początek maja to czas, kiedy korzystamy z ocieplenia przyniesionego przez długo wyczekiwaną wiosnę i świętujemy:

1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy oraz rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach.

Początek maja to również Święto Konstytucji na pamiątkę uchwalonej 3 maja 1791 roku ustawy regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Przyjemnego wypoczynku!