• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci „MOJA MAMA I JA” Poznań - maj 2018.

Organizatorzy wyrażają wdzięczność i podziękowanie wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom inspirującym działania plastyczne swoich  podopiecznych.

Wręczenie  nagród  i  dyplomów nastąpi  28  maja 2018 roku  o  godzinie  17.00   w  MDK  nr 2  w Poznaniu ul. Za Cytadelą 121, na wernisażu wystawy „Moja mama i Ja”.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura