Koncert "Stacja Kultura - Podróże" odbył się 8 czerwca 2016 na Scenie Wspólnej. Był prezentacją efektu współpracy szkół Osiedla Stare Winogrady i Młodzieżowego Domu Kultury nr2 w Poznaniu. Pomysł wspólnego działania powstał cztery lata temu i odtąd, co roku, spotykamy się przed wakacjami.

W tegorocznym spotkaniu wystąpili zarówno pierwszoklasiści, jak i tegoroczni maturzyści. Zostały zaprezentowane różnorodne formy artystyczne - spektakle teatralne, prezentacje słowno-muzyczne i taniec. Wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 38 - Szkolne Koło Teatralne „Za kulisami”, przygotowanie p.Ewa Baszkiewicz, Zespołu Szkół Łączności - Teatr Lingwistyczny, przygotowanie pp.Monika Kasperska, Romana Kaczmarek, Liceum Ogólnokształcącego nr 9 - Nona Art, przygotowanie p.Kinga Jaszczak, Zespołu Szkół nr 4 "Łejery" - klasa 2z, czyli Zieleniacy, przygotowanie p.Magdalena Trzeciak, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego - Autentycznie Paradoksalni 2, przygotowanie p.Magdalena Mikołajczak.

Organizacja, konsultacja warsztatowa, scenariusz i reżyseria: Monika
Kabacińska, Dariusz Jagodziński
Produkcja: MDK2 Poznań - dyrektor Hanna Konieczna
Scena Wspólna, czerwiec 2016