• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

W okresie wakacji letnich Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na półkolonie pod hasłem:

„Jak w kalejdoskopie”

Limit wolnych miejsc na półkoloniach został wyczerpany.

Celem naszej oferty jest:

· rozbudzanie potrzeby i umiejętności twórczego, radosnego, bezpiecznego przeżywania czasu wolnego,

· rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez uczestnictwo w różnych formach warsztatów artystycznych,

· budowanie więzi koleżeńskich, kształtowanie postaw kulturowych i prospołecznych
w toku spotkań warsztatowych,

· rozwijanie zainteresowań ofertą kulturalną Miasta Poznania.

Program obejmuje warsztaty teatralno-literackie, plastyczne, taneczne i muzyczne. W programie także wycieczki i warsztaty w ciekawych miejscach poza Poznaniem.

Informacje dotyczące organizacji, zapisów i płatności:

Półkolonie dla dzieci 6-12 lat odbywać się będą w godz. 8:00-16:00.

Przewidujemy możliwość uczestniczenia w pięciu turnusach:

I TURNUS 27.06-01.07.2016r.

II TURNUS 04.07-08.07.2016r.

III TURNUS 11.07-15.07.2016r.

IV TURNUS 01.08-05.08.2016r.

V TURNUS 08.08-12.08.2016r.

Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.  Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Akcja Lato 2016 wynosi 150 zł za jeden turnus.

Zapisy na półkolonie przyjmowane będą od dnia 08.06.2016r. w sekretariacie MDK nr 2, w godz. 9.00-16.00, do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:

a. wpisanie dziecka na listę uczestników w sekretariacie placówki,

b. uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 2. Nr konta zostanie przekazany rodzicom / opiekunom podczas składania dokumentów.

c. złożenie obowiązującej dokumentacji: ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI LATO 2016 i Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w dniu zapisu.*

Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.

Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.

*druki ww. dokumentów można pobrać tutaj: Akcja Lato 2016 - Zasady uczestnictwa oraz karta kwalifikacyjna

lub w dniu zapisu w sekretariacie MDK Nr 2 ul. Za Cytadelą 121 w Poznaniu.

Informacje dotyczące warsztatów popołudniowych wkrótce dostępne będą na naszej stronie www.mdk2.pl.

Zapraszamy do udziału w twórczej przygodzie

Organizatorzy

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura