• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Oto wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Pasje i zainteresowania mojej mamy”

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 30 maja o godzinie 17.00 w MDK nr 2.

Na konkurs plastyczny „Pasje i zainteresowania mojej mamy” do dnia 15 kwietnia 2016 roku wpłynęło łącznie 135 prac.

W kategorii przedszkola nadesłano 37 prac, w grupie I-III klasa przysłano 44 prace, w grupie wiekowej IV-VI klasa przysłano 54 prace.

Dnia 11 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej.

W skład Jury weszli:
Anna Przybylska – plastyk, pedagog – przewodnicząca jury
Krzysztof Musiał – artysta plastyk – członek jury
Agnieszka Błędowska - artysta plastyk – członek jury


Nagrody rozdzielono w trzech kategoriach:
dzieci przedszkolne 5-6 lat
klasa I-III /7-9 lat/
klasa IV-VI /10-12 lat/

W kategorii dzieci przedszkolne /5-6 lat/ Jury przyznało następująco nagrody:
I nagroda
Amelia Wojciechowska – z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu, Oddział - Przedszkole w Bielewie. Praca została wykonana pod kierunkiem nauczyciela Katarzyny Starowicz
II nagroda
Jakub Szmaj – Publiczne Przedszkole w Kraszewicach. Praca powstała pod kierunkiem nauczyciela Agnieszki Gierosz
III nagroda
Oskar Drabikowski – Publiczne Przedszkole w Kraszewicach. Praca powstała pod kierunkiem nauczyciela Agnieszki Gierosz

W kategorii dzieci I-III klasa /7-9 lat/ Komisja Konkursowa przyznała trzy równorzędne nagrody:
Wiktoria Pospiech – Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarocinie. Praca powstała pod kierunkiem nauczyciela Anny Kardas
Piotr Łysiak – Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarocinie. Praca powstała pod kierunkiem nauczyciela Anny Kardas
Julia Jędrzejczak – Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarocinie. Praca powstała pod kierunkiem nauczyciela Anny Kardas
Komisja Konkursowa postanowiła dodatkowo wyróżnić Emilię Jędrzejczak – Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarocinie. Praca powstała pod kierunkiem nauczyciela Anny Kardas

W kategorii dzieci klasa IV-VI /10-12 lat/ Jury nie przyznało I nagrody
Dwie drugie nagrody otrzymali:
Natalia Bartczak – Szkoła Podstawowa im.gen.J.Bema - Stare Miasto. Praca powstała pod kierunkiem nauczyciela Elżbiety Jarmuż
Maria Modlitowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Ujście. Praca powstała pod kierunkiem nauczyciela Magdaleny Kozak-Jabłońskiej
III nagroda
Nikola Ratajewska – Szkoła Podstawowa im.gen.J.Bema - Stare Miasto. Praca powstała pod kierunkiem nauczyciela Elżbiety Jarmuż
Komisja Konkursowa przyznała również wyróżnienie Liwii Kozak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzciance. Praca powstała pod kierunkiem nauczycieli Elizy Wołoszyn oraz Izabeli Bodoń.

Komisja postanowiła również uhonorować dyplomami nauczycieli, pod kierunkiem których powstały nagrodzone prace.

Przyznając nagrody Jury kierowało się następującymi kryteriami:
- samodzielnością wykonania prac,
- umiejętnością operowania techniką,
- realizacją tematu.

Poziom nadesłanych prac był bardzo zróżnicowany. Wiele spośród nadesłanych prac, interesujących pod względem plastycznym, nie odpowiadało tematowi konkursu.
Organizatorzy wyrażają wdzięczność i podziękowanie wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom inspirującym działania plastyczne swoich podopiecznych.

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura