Harmonogram zajęć odbywających się w czerwcu jest dostępny u nauczycieli prowadzących zajęcia. Listę uczestników utworzyli poszczególni nauczyciele, kontaktując się z rodzicami.
Uczestnik, który chce dołączyć do grupy powinien zgłosić się do nauczyciela prowadzącego.

Nauczyciel poda terminy zajęć, ponieważ mogą się one różnić od zapisanych w grafiku sprzed izolacji.

Adresy lub telefony nauczycieli można znaleźć na naszej stronie www.mdk2.pl

Rodzice uczestnika muszą wypełnić oświadczenie, które otrzymają mejlem od nauczyciela. Uczestnik pełnoletni wypełnia oświadczenie samodzielnie (oświadczenie można też pobrać ze strony www.mdk2.pl/ zakładka Zajęcia Stacjonarne – czerwiec).

Uczestnik niezgłoszony u nauczyciela i bez oświadczenia nie może wziąć udziału w zajęciach.