• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 zaprasza do udziału w Konkursie Plastyczno-Logopedycznym pn. "Zabawne wierszyki". Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych. Uczestnicy mają za zadanie zilustrować dowolny wierszyk "logopedyczny", który powinien być dołączony do pracy. Prace wykonane mogą być dowolną techniką płaską w formacie A4. Termin nadsyłania prac: do 8 kwietnia 2015 roku - decyduje data wpłynięcia pracy do organizatora.
Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura