• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Zapraszamy do udziału w Konkursie Literackim MANUFAKTURA SŁOWA. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zgłaszają od jednego do trzech utworów poetyckich lub jeden prozatorski o dowolnej tematyce. Celem Konkursu jest stworzenie młodzieży możliwości konfrontacji własnej twórczości literackiej i jej oceny, stworzenie warunków do rozwijania własnych uzdolnień poetyckich i prozatorskich oraz zapewnienie promocji i publikacji najwartościowszych utworów zgodnie ze środkami będącymi do dyspozycji organizatorów.

Termin nadsyłania prac: do 27 lutego 2015 r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

REGULAMIN KONKURSU

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura