Drukuj

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

  1. Oferta zajęć prowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w roku szkolnym 2017/2018

  2. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018

  3. Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

  4. Oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach rozwijających uzdolnienia

  5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

  6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka