Drukuj

Informujemy, że z dniem 24.05.2017 r. zmianie uległ pkt 21. części II Regulamin Uczestnictwa w Zasadach Uczestnictwa w Akcji Lato 2017 w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu.
Wcześniejsze brzmienie punktu:
21. W sytuacji choroby uczestnika półkolonii, w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów wypoczynku rodzic lub opiekun zobligowany jest do powiadomienia organizatora, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie uczestnictwa w półkolonii. W przeciwnym wypadku zastosowanie będzie miał pkt. 22.
Obecne brzmienie:
21. a) W sytuacji udokumentowanego zdarzenia losowego, które całkowicie uniemożliwi uczestnikowi udział w półkoloniach (np. choroby), w celu uzyskania zwrotu kosztów wypoczynku rodzic lub opiekun zobligowany jest do powiadomienia organizatora, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie uczestnictwa w półkolonii.
21. b) Pełny zwrot kosztów następuje w przypadku, gdy możliwe jest uzupełnienie listy uczestników
z listy rezerwowych i tym samym pokrycie wartości zwrotu. W przypadku, gdy nie będzie zastępstwa na miejsce osoby rezygnującej z turnusu, nastąpi zwrot 70% kosztów poniesionych przez uczestnika.