• Kontrast:
  • A
  • B
  • C
Akcja Lato w MDK2

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2  zaprasza dzieci w wieku: 6 -12 r. ż. do udziału w spotkaniach wakacyjnych.

Zajęcia będą odbywały się w ramach turnusów tygodniowych, od poniedziałku do piątku, w godzinach  8:45-15:00
Turnus I:     7 lipca – 11 lipca 2014r.
Turnus II:     14 lipca – 18 lipca 2014r.
Turnus III:     28 lipca – 1 sierpnia 2014r.
Turnus IV:      4 sierpnia – 8 sierpnia 2014r.

Adresat: dzieci od 6 do 12 r. ż.
odpłatność: 120 zł za udział w jednym turnusie,
liczba osób w turnusie:  21-24,
wyżywienie: bułka i woda niegazowana

Każdy turnus ma taką samą strukturę :
Poniedziałki: DZIEŃ INTEGRACYJNY - zajęcia artystyczne i ruchowe na terenie MDK, spotkania ze Strażą Miejską i Policją;
Wtorki: DZIEŃ EKOLOGICZNY - wycieczki edukacyjne;
Środy: DZIEŃ SPORTOWO-FILMOWY - kręgielnia, ściana wspinaczkowa;
Czwartki: DZIEŃ ETNOGRAFICZNO – KULTURALNY - wycieczki do miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi i  kulturalnymi na terenie Wielkopolski;
Piątki: DZIEŃ SPORTOWY lub NAUKOWY, wyjazdowy, bądź stacjonarny w MDK lub na terenie Cytadeli.

Warunkiem uczestnictwa będzie wypełnienie: KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA oraz ZASAD UCZESTNICTWA W AKCJI LATO 2014.  
Czytelnie i dokładnie wypełnione karty (prosimy pobrać ze strony internetowej lub z portierni MDK) należy składać osobiście w sekretariacie w terminie od dnia 4 czerwca 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r. w godz. od 9:00 do 17:00.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy rezerwacji i zapisów telefonicznych. Za zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w półkolonii przyjmuje się złożenie ww. dokumentów a nie ich pobranie do wypełnienia.
Odpłatność za pobyt uczestnika w kwocie 120,00 zł. uiszczana będzie na konto bankowe MDK nr 2. Nr konta zostanie przekazany rodzicom / opiekunom podczas składania dokumentów. Prosimy o dostarczenie  w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.
Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.

Szczegółowe informacje o programie półkolonii oraz warsztatach artystycznych adresowanych dla uczestników, którzy nie biorą udziału w zajęciach w ramach półkolonii zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.mdk2.pl) w terminie późniejszym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO TWÓRCZYCH WAKACYJNYCH SPOTKAŃ
ORGANIZATORZY

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA
ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI LATO 2014
INFORMACJE OGÓLNE


Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura  logo Woda na Młyn