Drukuj

Siano obrusem nakryte na stole
Białe opłatki
Ojca błogosławionego ręce
Serdeczne rozrzewnienie Matki
O niepowrotne wzruszenie dziecięce
W rodzinnym kole.

                    Władysław Orkan

 

Gdy Gwiazda Betlejemska zajaśnieje nad naszymi domami,
zaprośmy do stołu każdego.
Zróbmy miejsce między nami,
obdarujmy się miłością, dobrocią, życzliwością, jak okruszyną chleba...  

Z serdecznymi życzeniami świątecznymi
społeczność Młodzieżowego Domu Kultury nr 2