• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!
Uprzejmie informujemy, że w tym roku nie odbędą się tradycyjne półkolonie.

W ramach Akcji Zima 2021, czyli od 4 – 17 stycznia 2021 odbywały się będą zajęcia ze stałej oferty MDK-u dla stałych uczestników.
Nie zapewniamy opieki całodziennej.

Ograniczenia i wytyczne sanitarne uniemożliwiają zapewnienie równego dostępu do oferty, dlatego proponujemy stałe warsztaty, dzięki czemu z oferty będzie mogło skorzystać więcej osób.

Warsztaty trwają taką samą liczbę godzin, jak w zwykłym tygodniu pracy. Zmianie mogą ulec tylko godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Nauczyciele poinformują swoich uczestników o szczegółach warsztatów w ferie, godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć lub ewentualnym odwołaniu zajęć z powodu urlopu.


­­

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura