• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Film dzięki uprzejmości Winogradzkiej Telewizji Kablowej

W okresie ferii zimowych Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121 zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty artystyczne pod hasłem: „ZIMOWISKO – podróż do przeszłości”
(Podróż w czasy dzieciństwa rodziców półkolonistów.)

ATRAKCJE:
Poniedziałek:
Zajęcia integracyjne w MDK 2 i pogadanka z przedstawicielami policji „Bezpieczne ferie”
Warsztaty plastyczne „ZETPETY”
Wtorek:
Dawno temu w Poznaniu - spacer edukacyjny i zwiedzanie muzeum – Centrum Kultury ZAMEK
Środa:
Warsztat artystyczny „Cyrkowe sztuczki”
Warsztat edukacyjno-rekreacyjny „Dawne gry i zabawy”
Czwartek:  
Warsztaty kulinarne „Kolorowa śniadaniówka”
Piątek:
DELI PARK w Trzebawiu – wycieczka autokarowa, zwiedzanie parku, udział w zajęciach karnawałowych
Podczas turnusów realizowane będą również inne zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli MDK 2, np. literackie, muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, ruchowe, edukacyjne.
Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
TERMINY:
TURNUS I: 12 lutego 2018 – 16 lutego 2018
TURNUS II: 19 lutego 2018 – 23 lutego 2018
CELE:
Celem naszej oferty jest:
• rozbudzanie potrzeby i umiejętności twórczego, radosnego, bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
• rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez uczestnictwo w różnych formach warsztatów artystycznych,
• budowanie więzi koleżeńskich, kształtowanie postaw kulturowych i prospołecznych
w toku spotkań warsztatowych,
• rozwijanie zainteresowań tradycją oraz ofertą kulturalną Miasta Poznania.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warsztaty odbywać się będą w blokach: 8 - godzinny blok zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej , godz. 8:30- 15:30 (opieka nad dzieckiem od godz. 8:00 odbiory do godz. 16:00) Koncepcja zajęć w obu turnusach jest stała, natomiast zmieniają się osoby prowadzące. Każdy uczestnik uczestniczy we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.
WIEK UCZESTNIKÓW: Uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej
CENA: Koszt turnusu wynosi 150 złotych

Wymagane dokumenty znajdziecie Państwo w menu po lewej stronie: Akcja Zima 2018

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura  logo Woda na Młyn