• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą półkolonii letnich, przygotowanych przez naszą placówkę. Poniżej znajdziecie Państwo informacje dla rodziców dzieci uczęszczających do MDK nr 2 i pozostałych, w tym również informacje o terminach zapisów. Do pobrania są zasady uczestnictwa oraz karta informacyjna uczestnika.


ATRAKCJE
W okresie wakacyjnym Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121 zaprasza dzieci i młodzież na półkolonie artystyczne. Program obejmuje warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, wokalne, ogólnorozwojowe prowadzone przez nauczycieli MDK nr 2 oraz instruktorów zewnętrznych, a także wyjścia kulturalne, turystyczno-rekreacyjne, edukacyjne poza MDK (np. udział w przedstawieniu teatralnym, zwiedzanie muzeum, warsztaty edukacyjne, artystyczne, rzemieślnicze, kulinarne, zajęcia w plenerze oraz wycieczka autokarowa).
TERMINY:
Turnus I 25.06.2018 - 29.06.2018
Turnus II 2.07.2018 – 6.07.2018
Turnus III 09.07.2018 – 13.07.2018
Turnus IV 23.07.2018 – 27.08.2018
Turnus V 30.07.2018 – 03.08.2018
CELE:
Celem naszej oferty jest:
rozbudzanie potrzeby i umiejętności twórczego, radosnego, bezpiecznego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez uczestnictwo w różnych formach warsztatów artystycznych, budowanie więzi koleżeńskich, kształtowanie postaw kulturowych i prospołecznych w toku spotkań warsztatowych, rozwijanie zainteresowań tradycją oraz ofertą kulturalną Miasta Poznania.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warsztaty odbywać się będą w blokach: 8 - godzinny blok zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej , godz. 8:30- 15:30 (opieka nad dzieckiem od godz. 8:00 odbiory do godz. 16:00) Koncepcja zajęć we wszystkich turnusach jest stała, natomiast zmieniają się osoby prowadzące. Każdy uczestnik uczestniczy we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień. Atrakcje, wycieczki i warsztaty w poszczególnych turnusach mogą się powtarzać, temat przewodni półkolonii jest taki sam we wszystkich turnusach. Każdy uczestnik otrzymuje od organizatora upominek oraz dyplom.
WIEK UCZESTNIKÓW: Uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej
CENA: Koszt turnusu wynosi 230 złotych.

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZESTNIKÓW MDK NR 2

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZASADY UCZESTNICTWA

KARTA INFORMACYJNA

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura  logo Woda na Młyn