• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu jest placówką, która od 1973 roku pomaga dzieciom i młodzieży.

W działaniach wychowawczych uwzględnia integralność i wychowania. Zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień artystycznych, a także kształtuje pozytywny model spędzania wolnego czasu.

Uczestnikami zajęć w placówce są dzieci od 5 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, młodzież ucząca się.

Placówka dysponuje 12 salami - pracowniami, w których 28 instruktorów pracuje z dziećmi i młodzieżą metodami pracy twórczej.

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura 1 miejsce odkrywania talentow male logo Woda na Młyn